top of page
Kultura_Facebook-3_web.jpg

Kultura: Taiteen talousjärjestelmä

Kultura on taiteen kokemiseen perustuva talousjärjestelmä. Kulturan perusta on kulttuurisessa pääomassa planeetan rajallisten raaka-aineiden hyödyntämisen sijaan.

#digiteatteri järjestää 8.3.2020 Pidot kartanossa. Kutsumme pienen joukon ajattelijoita mielikuvittelemaan yhdessä utopiaa, jossa taide toimii muutoksen alkuna ja kulttuurisesta pääomasta tulee materiaalista arvokkaampaa. #digiteatteri tarjoaa keskustelun lähtökohdaksi ideaa kryptovaluutasta, jonka syntyprosessin ytimessä on subjektiivinen taidekokemus. Voisiko taiteen kokeminen synnyttää valuuttaa? Millainen olisi taidekokemuspohjaisen valuutan päälle rakennettu talousjärjestelmä?

Taloudelliset arvot ja työ ovat murroksessa ilmastokatastrofin, automaation ja digitalisaation myötä. Muutokset heijastuvat kaikille elämänalueille.

Planeetan rajallisia raaka-aineita hyödyntävä talouskasvu on tiensä päässä. Tarvitsemme aineettomiin resursseihin pohjautuvia vaihtoehtoja. Kokemukseen, kulttuuriseen pääomaan ja sivistykseen perustuvassa talousjärjestelmässä kasvun rajoja ei ole.

Ehdotuksemme maailman muuttamiseksi on kultura, taiteen kokemiseen perustuva vaihtoehtoinen talousjärjestelmä. Se pyrkii (ECSAn ajattelua mukaillen) talouden digitaaliseen uudelleenmuotoiluun.

Kehittämällä kulturaa pyrimme ymmärtämään paremmin nykyisen rahatalouden mekanismeja sekä kuvittelemaan sille vaihtoehdon. Tämän mahdollisen maailman ytimessä on kysymys taiteen ja kulttuurin luomisen sekä ylläpitämisen mekanismien irtikytkentä rahataloudesta. 

Ensimmäinen askel kohti utopiaa on 8.3.2020 Lielahden kartanossa Tampereella järjestettävä tapaaminen Pidot kartanossa. Pidot järjestetään kutsuvieraille ja ne striimataan #digiteatterin Facebook-sivulle. Keskustelu ja ajatustenvaihto kulturasta on avointa kaikille ja siihen voi osallistua myös vastaamalla kyselyyn osoitteessa https://bit.ly/2QMrPxi

#digiteatteri, digiteatteri@digiteatteri.fi

Aku Meriläinen, aku.merilainen@gmail.com, 045 6500 865

Maria Oiva, maria.k.oiva@gmail.com, 044 516 1061

Jyrki Pylväs, jpylvas@gmail.com, 040 510 4959Pidot kartanossa järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tutkivan teatterityön keskusksen T7:n, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n ja RAREn kanssa.


#digiteatterin kultura on Metaria ry:n tuottama Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja kehityshanke.

Kultura: Bio
Kultura_tekstilogo_web2.jpg
Kultura: Image
bottom of page