MIKÄ #DIGITEATTERI?

#digiteatteri on uuden näyttämön konsepti, joka uudistaa esittävien taiteiden käyttö- ja tekotapoja vastaamaan nykyajan digitaalista todellisuutta. Se etsii uudenlaisia kohtaamisen tapoja ja määritelmiä.


#digiteatteri toimii muun muassa käyttämällä sosiaalisia medioita esityksellisesti ja tuomalla tekoälyn esityksen piiriin. Sen tuottamat teokset ja sisällöt voivat olla itsenäisiä taiteellisia kokonaisuuksia tai linkittyä olemassa oleviin omiin tai yhteistyökumppanien tuottamiin sisältöihin.


#digiteatterin ydinrykelmän muodostavat Maria Oiva, Jyrki Pylväs ja Aku Meriläinen.  


#digiteatterin toiminta alkoi vuonna 2017 Riihimäen Teatterin hankkeena.

 
Maria_uusi.jpg

MARIA OIVA

Maria Oiva on sekä kotimaassa että kansainvälisesti työskentelevä teatteriohjaaja, esitys- ja mediataitelija. Viime vuodet hän on mm. kehittänyt digitaalisen näyttämön konseptia. Hänellä on pitkä kokemus esityksistä joissa katsojan kehollinen kokeminen on keskiössä. Oivan työt käsittelevät usein sukupuolen, seksuaalisuuden, halun ja vallan teemoja. Hän haluaa tämän kriittisen ajattelun lävistävän myös työskentelykulttuurinsa ja –metodinsa. 


#UudenlaisetTeosmuodot #UudetKonseptit #Katsojapositio

📷 Stein Valkoinen

 
web_jyrki.jpg

JYRKI PYLVÄS

Jyrki Pylväs toimii esittävän taiteen ja uuden median piirissä kirjoittajana, visualistina ja kouluttajana. Hänelle tuttuja toimintaympäristöjä ovat mm. laitosteatterit, vapaat ryhmät, yliopistot, galleriat, tanssiteatterit, tuotantoyhtiöt, työryhmät ja festivaalit.


Teknologian merkitys laajasti ihmisyyttä määrittävänä tekijänä jaksaa askarruttaa häntä vuodesta toiseen. Hän on kiinnostunut kaikenlaisista tilan ja ajan katvealueista sekä taiteellisen toiminnan tulevista muodoista.


jyrkipylvas.fi

 
viikset_web.jpg

AKU MERILÄINEN

Meriläinen kehittää uudenlaisia käytänteitä vallitsevien odotusten ja käsitysten ulkopuolella mediataidetta ja esittäviä taiteita yhdistävissä teoksissa. Häntä kiinnostaa todellisuuden ja taiteen rajankäynti sekä kokijoiden ja teoksen välinen syvä vuorovaikutus niin älyllisellä, emotionaalisella, kuin toiminnallisella tasolla.

Meriläisen töitä on esitetty mm. Kiasma-teatterissa, Edinburgh Fringessä, Tampereen Teatterikesässä, Lain§uojattomat-festivaalilla, Mad House Helsingissä, Joensuun kaupunginteatterissa ja Rovaniemen Teatterissa.

akumerilainen.com