top of page

MIKÄ #DIGITEATTERI?

#digiteatteri on uuden näyttämön konsepti, joka uudistaa esittävien taiteiden käyttö- ja tekotapoja vastaamaan nykyajan digitaalista todellisuutta. Se etsii uudenlaisia kohtaamisen tapoja ja määritelmiä.


#digiteatteri toimii muun muassa käyttämällä sosiaalisia medioita esityksellisesti ja tuomalla tekoälyn esityksen piiriin. Sen tuottamat teokset ja sisällöt voivat olla itsenäisiä taiteellisia kokonaisuuksia tai linkittyä olemassa oleviin omiin tai yhteistyökumppanien tuottamiin sisältöihin.


#digiteatterin ydinrykelmän muodostavat Maria Oiva, Jyrki Pylväs ja Aku Meriläinen.  


#digiteatterin toiminta alkoi vuonna 2017 Riihimäen Teatterin hankkeena.

Mikä #digiteatteri?: Bio

PROJECTS

This is your Project section introductory paragraph. Take this opportunity to give a brief overview of the work you do, and let users know what types of projects they’ll find in the showcase below. Try adding an image or video to spark their interest.

AKU MERILÄINEN

viikset_web.jpg

Meriläinen kehittää uudenlaisia käytänteitä vallitsevien odotusten ja käsitysten ulkopuolella mediataidetta ja esittäviä taiteita yhdistävissä teoksissa. Häntä kiinnostaa todellisuuden ja taiteen rajankäynti sekä kokijoiden ja teoksen välinen syvä vuorovaikutus niin älyllisellä, emotionaalisella, kuin toiminnallisella tasolla.Meriläisen töitä on esitetty mm. Kiasma-teatterissa, Edinburgh Fringessä, Tampereen Teatterikesässä, Lain§uojattomat-festivaalilla, Mad House Helsingissä, Joensuun kaupunginteatterissa ja Rovaniemen Teatterissa.


akumerilainen.com

MARIA OIVA

Maria_uusi.jpg

Maria Oiva on sekä kotimaassa että kansainvälisesti työskentelevä teatteriohjaaja, esitys- ja mediataitelija. Viime vuodet hän on mm. kehittänyt digitaalisen näyttämön konseptia. Hänellä on pitkä kokemus esityksistä joissa katsojan kehollinen kokeminen on keskiössä. Oivan työt käsittelevät usein sukupuolen, seksuaalisuuden, halun ja vallan teemoja. Hän haluaa tämän kriittisen ajattelun lävistävän myös työskentelykulttuurinsa ja –metodinsa. 


#UudenlaisetTeosmuodot #UudetKonseptit #Katsojapositio

mariaoiva.com


📷 Stein Valkoinen

JYRKI PYLVÄS

web_jyrki.jpg

Jyrki Pylväs toimii esittävän taiteen ja uuden median piirissä kirjoittajana, visualistina ja kouluttajana. Hänelle tuttuja toimintaympäristöjä ovat mm. laitosteatterit, vapaat ryhmät, yliopistot, galleriat, tanssiteatterit, tuotantoyhtiöt, työryhmät ja festivaalit.


Teknologian merkitys laajasti ihmisyyttä määrittävänä tekijänä jaksaa askarruttaa häntä vuodesta toiseen. Hän on kiinnostunut kaikenlaisista tilan ja ajan katvealueista sekä taiteellisen toiminnan tulevista muodoista.


jyrkipylvas.fi

Mikä #digiteatteri?: Projects
bottom of page